A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Samorganisation i Malmö

Äldre är inget lovligt byte

Vi behöver trygghet - inte bedrägeri!

Äldre behöver trygghet och måste kunna lita på att samhället garanterar det.

Ändå  – nu jagas 100-åringar, 90-åringar, av kriminella som uppträder som poliser.
Skrämmer upp de gamla och tvingar dem att lämna ifrån sig smycken,pengar, och
 andra värdesaker, ofta det käraste de har kvar av världsliga ting.

Vi PRO:are i Malmö upprörs otroligt av detta! Vi är utleda och urförbannade på alla
skjutningar och sprängningar, men detta är ofattbart.

Finns det något mer skändligt än att medvetet rikta in sig på att lura gamla kvinnor
och bedra och utnyttja dem som är bland de allra svagaste i vårt samhälle.

Att dessa typer ofta är uniformerade och visar förfalskade legitimationer gör det än
mer obehagligt!

All heder till polis, hemtjänst, grannar, anhöriga som inser allvaret i detta!

PRO gör vad vi kan för att varna våra medlemmar och andra äldre, som kan vara i fara.
Vår förhoppning ligger vid att myndigheterna snabbt reder ut dessa kriminellas tillvägagångssätt, hur de får uppgifter för sitt bedrägeri och så kan sätta fast dem!

Vi reagerar på att detta riktar sig mot gamla som bor kvar hemma, ensamma. Det är en svaghet i den gängse policyn att äldre ska bo kvar i egen bostad livet ut. Det kan bli en otrygghet! som PRO vill lyfta fram här och nu.

Antalet äldre ökar. I Malmö beräknas äldre över 80 år vara nästan dubbelt fler om fem-sex år. Det ställer andra kvar på äldres trygghet. Ett är att kommunen redan nu planerar och bygger fler så kallade trygghetsboenden, där den enskilde har sitt egen bostad men där det finns stora gemensamma aktivitetslokaler. Det ger social samvaro och trygghet och där är det  lättare att övervaka att våra 90- och 100-åringar inte utsätts för denna slags skändliga övergrepp.

 PREBEN ANDERSSON

Ordförande PRO Samorganisation i Malmö

Aktuellt från Malmö

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.