A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

PRO Lund

Vill nu återge ett brev som gick ut till pensionärsföreningarna från Distriktet 1976. Ordförande i PRO Lund 2015, Sven Englesson skriver en uppmaning om att fortsätta öka antalet medlemmar så att vi är många som kan vara med och påverka vad som händer i samhället.

Kamrater

Vi är nu inne i en av PRO:s mest intensiva och betydelsefulla kampanjer, den att skapa en pensionärsrörelse för alla PENSIONÄRER. Det är bara vi själva som kan bryta ner den gamla fördomarna att man ska vara ”gammal” för att tillhöra PRO. Vi är ju till för alla som uppbär pension i någon form. Vidare får maka eller make till pensionär också bli medlem. 

PRO:s målsättning, 350.000 medlemmar vid 1976 års slut, kan vi klara lätt under förutsättning att alla medlemmar som känner glädje över och behov av en pensionärsorganisation, drar sitt strå till stacken genom att ständigt påverka de pensionärer som inte är medlemmar att komma med hos oss. För dem som kan göra de bästa insatserna, vinkar lite priser från PRO och distriktet. Tänk också på vår tidning ”Pensionären” som är ett värdefullt språkrör. Den är med i distriktets bedömning. För att klara vår del av målsättningen har vi gjort ett försök till värvningsplan dels för varje förening och dels sammantaget för varje kommun och samarbets- kommitté. Vi hoppas att vi den 31 december 1976 kan konstatera att det gick bra att klara och att det var en minimimålsättning. Vi hoppas och vet att varje förening och varje kommitté bäst lägger upp agitationen inom sitt område och det är ju sedan det samlade resultatet som är avgörande. 

Nästa år, 1977, blir PRO 35 år och samma år är det kongress. I båda fallen är Skåne en central faktor. Det var i Malmö som Riksorganisationen bildades, det är i Malmö 1977 års kongress hålles. Vi önskar att kunna manifestera dessa händelser med att göra detta året 1976 till den mäktigaste satsningen hittills i pensionärsrörelsen, för ALLA PENSIONÄRER vårt stolta PRO.

Med hälsning och stora förhoppningar

PENSIONÄRERNAS SKÅNEDISTRIKT

Gunnar Hulthén                                  Frans Carsten

 

 Ordförande Sven skriver nedan om 2015!

Till ovanstående uppmaning från PRO distriktet 1976 kan man utläsa hur viktig medlemsvärvningen är. Med många medlemmar kan PRO bidraga till att vi får ett bättre samhälle för den äldre generationen. Denna uppmaning gäller även i dag, ett budskap från PRO distriktet och från PRO föreningen i Lund är att öka antalet medlemmar. Detta inte bara för att stoltsera med att vara många, utan huvudsyftet är att vi ska bli en organisation som kan påverka i samhället, när det gäller sjukvård, vård och omsorg färdtjänst och kollektivtrafik. Men vi ska inte glömma omsorgen om de pensionärer som ofta sitter hemma ensamma och isolerar sig från vad som händer i samhället. En viktig uppgift för oss som förening är att söka upp och ge dessa medlemmar möjlighet att vara med i vår gemenskap. Inte minst när det gäller de stora högtiderna som vi firar i landet som midsommar, påsk och jul. PRO har målsättningen att kunna ge dessa medlemmar en meningsfylld gemenskap.

För att kunna leva upp till detta behöver vi bli många som hjälps åt. Tycker du att detta är viktigt hjälp då till att öka vårt medlemsantal, är du redan medlem skriv in en vän, du vet väl att din sambo, man eller hustru inte behöver vara pensionär för att bli medlem. Du som inte är medlem och tycker att PRO har en viktig uppgift att fylla BLI MEDLEM.

Sven Englesson
Ordförande PRO Lund  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.