A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet

Vid årsmötet måndag 12 februari i Församlingshemmet i Everöd presenterades föreningens verksamhet och ekonomiska utfall för året 2017. Föreningens ordförande Hans Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet som inleddes med Parentation över avlidna medlemmar som hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter nynnade sånggruppen Glädjespridarna psalmen Amazing Grace.

2018-02-12

Ove Bäckman valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Jan-Bertil Olsson valdes som sekreterare för årsmötet. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten, revisonsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valen av funktionärer följde valberedningens förslag. Det gick snabbt då endast två funktionärer avsagt sig sina uppdrag. Alla andra funktionärer omvaldes, så även valberedningen. Ordförande Hans Persson avtackade Ami Frick, som avgick som sekreterare i föreningen de senaste 3 åren samt som styrelseledamot i totalt 11 år. Hon förärades med blommor och ett presentkort för sitt uppdrag. Även Britt Johnsson förärades med en blomsterbukett för hennes uppdrag i föreningen.

Föreningens sånggrupp Glädjespridarna underhöll efter årsmötesförhandlingarna under ledning och ackompanjemang av Bo Frick på dragspel. Härliga och lättsamma låtar. De medverkande i sånggruppen avtackades efteråt med var sin chokladkartong.

Christina Silverbern från Brottsofferjouren i nordöstra Skåne; Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge, informerade om Brottsofferjourens verksamhet och berättade om olika typer av brott som man kan råka ut för. Christina är anställd för sitt uppdrag och det finns 25 volontärer som fungerar som vittnesstöd och som stödperson vid brott, t.ex. bostadsinbrott. När det är grövre personbrott så finns det andra resurspersoner att tillgå. Brottsofferjouren och PRO har tagit fram 3 olika filmer för stöd till privatpersoner. Dessa filmer finns på PROs hemsida.

Föreningen har varit mycket aktiv under det gångna året med flera olika aktiviteter, t.ex. resor, promenader, olika kurser, fester mm. Ett stort antal medlemmar mötte upp idag, ca 60 personer, och som vanligt var det mycket prat och glad stämning. Det bjöds på fika med hembakat och smörgåsar och det såldes lotter.

Hasse Persson berättade om de tre planerade resorna under 2018 samt om verksamheten på Mötesplats Everöd. Information finns på föreningens hemsida. Alla medlemmarna tackades för ett bra verksamhetsår och förhoppning om ett kommande gott år 2018.

Text och foto: Kristina Gervide

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.