A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nya medlemmar 2019-11-22

Träff med nya medlemmar i PRO-Lokalen. Träff med nya medlemmar i PRO-Lokalen.

Introduktion av nya medlemmar 2019-11-22.

2019-11-22 PRO Klippan är en stor förening - troligen störst i Klippan - med drygt 860 medlemmar. Ständigt tillkommer nya.

 Det är viktigt att alla nya medlemmar blir väl omhändertagna och ges goda förutsättningar att delta i de olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

 Årligen bjuder styrelsen in nya medlemmar vid två tillfällen för att informera om verksamheten och att samtala om deras förväntningar på sitt medlemskap.

 Den 22 november genomfördes en sådan träff i PRO-lokalen på Torget 1 i Klippan. Drygt 20 nya medlemmar hade slutit upp.

 Den tillströmning av medlemmar som PRO Klippan haft under de senaste åren är glädjande. Föreningslivet i Sverige är hårt pressat av vikande medlemssiffror. Att vår förening fortfarande ökar i medlemsantal, är en utmaning för föreningens styrelse att vidmakthålla. Därför är den typ av dialog som vi genomför med nya medlemmar mycket värdefulla för att pejla in vilka önskemål som finns på hur föreningen skall inrikta sina insatser. /Text: Stig Ålund.

Träff med nya medlemmar i PRO-lokalen.

Träff med nya medlemmar i PRO-lokalen.

Träff med nya medlemmar i PRO-lokalen.

Ordförande Stig Ålund informerade om PRO Klippans verksamhet.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.