A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Workshop – Framtidens boende

Oscar Jonsson från Lunds Universitet berättar om forskningen om Boenden för en åldrande befolkning Oscar Jonsson från Lunds Universitet berättar om forskningen om "Boenden för en åldrande befolkning".

Hur vill du bo när du blir äldre? Det var den centrala frågan när Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB (Ebo) bjöd in till workshop på Hotell Stensson. Då Kommunala Pensionärsrådet har varit delaktig i förberedelserna var jag inte bara en av deltagarna utan deltog även i förberedelserna.

2017-06-21 Kort historik!

Efterfrågan på bostäder för äldre, t ex trygghetsboende har varit stor. I samband med att Eslövs kommun tog fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram kom frågan upp igen då det inte fanns med i förslaget. Frågan var ”Vad innebär trygghetsboende”? 

I maj 2016 informerade Ebo att de skickat ut en enkät till 2 400 hushåll där någon i hushållet var mellan 65 – 75 år. 

I september redovisades resultatet. 1 273 hade svarat på enkäten ”Önskemål om framtida boende”.

Till dagens workshop hade man bjudit in de som svarat på enkäten och var positiva till att delta i workshopen.

Ca 60 deltagare hade idag tagit sig till Hotell Stensson för att lyssna till föredrag och delta i grupparbetet som handlade om hur DU vill bo när DU är 65+ kontra 80 år och äldre.

Workshopen

Tanken bakom enkäten och workshopen är att försöka ta ett grepp om Eslövsbornas behov för att kunna försöka producera bostäder som stämmer överens med behoven.

Tony Hansson, ordförande i Vård och Omsorgsnämnden, inledde med att sammanfatta önskemålen i enkäten. Man vill bo hemma. Är man yngre äldre vill man bo större än när man blir äldre. Man vill gärna ha en täppa. Önskemål finns också om att det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal.

Josef Johansson, förvaltningschef på Vård och Omsorg, pratade om de utmaningar som kommunen står inför när vi blir fler äldre och inte minst äldre äldre.

Johanna Elfsberg, ekonom på Vård och Omsorg, berättade om kommunens arbete med Översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogrammet och Lokalförsörjningsplanen.

Carina Sjöholm och Joakim Ahlin, Ebo, informerade om befintligt boende för seniorer och om nyproduktion och hur byggplanerna ser ut.

Oscar Jonsson som arbetar på CASE pratade om – Boenden för en åldrande befolkning.
Vad har styrt utvecklingen av boende för äldre? Vad påverkar utformningen? Hur ska behovet av bostäder för äldre medborgare kunna tillgodoses framöver? Etc, etc.

Riksbyggen har en speciell avdelning Bodum som sysslar med Seniorboende. Jon Ossler presenterade några av de projekt som de genomfört och vilka de har på gång.

Grupparbetet

Deltagarna var indelade i 10 grupper och jag var gruppledare för en av dessa.
Alla deltagarna var aktiva i diskussionen. Önskemålen om framtida boende varierade p g a ålder, funktionshinder och hur man bor idag.

Kort kan man säga att alla var överens om att det ska finnas hiss, öppen planlösning utan trösklar, ugn i arbetshöjd, förhöjd toastol, tillgängligt både i den yttre och inre miljön. Service vill man ha och det kan vara i form av värdinna och gemensamhetslokal. När man blir över 80 så vill man ha hjälp med städning och fönsterputsning. Boendet ska ligga nära livsmedelsbutik, apotek, bussar, offentliga lokaler och grönområde. I orådet ska det finnas tillgång till sittmöbler, bra belysning, grönytor, parkering, övernattningslägenhet och grillplats.

Deltagarna var också överens om hur viktigt det är att det finns Vård och Omsorgsboende när du inte kan klara dig själv i ett ordinärt boende. Man vill inte till varje pris bo hemma.

För att känna mig trygg i området ska både den yttre och inre miljön vara tillgänglig. Det ska finnas larm och jag vill ha ”goda grannar”.
Det som gör mig otrygg är busliv, om jag inte själv kan ta mig ut och dålig belysning.

En intressant eftermiddag med många synpunkter om boendet för äldre och nu väntar vi på att ”Våra önskemål ska bli förverkligade!”.

Text och bild: Lena Larsson

Deltagare i workshopen.

 

Jon Ossler representerade Riksbyggens seniorboende Bodum.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.