A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Artikelarkiv Eslöv

 • Minnesanteckningar

  2019-10-30 Lena Larsson informerade om en träff hon deltagit i med ledningsgruppen för Eslövs kommun.

  Minnesanteckningarna.
 • Minnesanteckningar 21 augusti.

  2019-08-21 Dagens sammanträde hölls Marieholm. Vi diskuterade vilka frågor vi ska ha med på KPR, distriktets höstmöte den 5 november samt föreningarnas verksamhet.

  Minnesanteckningarna.
 • Minnesanteckningar 24 april.

  2019-04-24 Samrådsgruppens aprilträff kom bl a att handla om hur vi ska utforma en enkät till våra medlemmar. Arne, Roland och jag var på distriktets utbildningsdag för KPR och RPR-ledamöter och blev då uppmanade att ta reda på hur "åldersrika" medborgare vill bo. Vill de som bor utanför tätorten t ex flytta in till Eslövs tätort för att få ett mera anpassat och tillgängligt boende.

  Minnesanteckningarna
 • Träff med samrådsgruppen.

  2018-11-14 Årets sista träff med samrådsgruppen blev en diskussion om vilka ärenden vi ska ta upp på KPRs sammanträde den 10 december. Arne rapporterade från PRO Skånes höstmöte och vi redogjorde föreningarnas planer inför 2019. Då KPRs sammanträdesdagar för 2019 är fastlagda planerade vi samrådsgruppens träffar så att vi även nästa år ses före varje KPR-sammanträden.

  Till minnesanteckningarna.
 • Samrådsgruppen 29 augusti.

  2018-08-29 Inför KPRs sammanträde den 24 september träffades PRO Samrådsgrupp i Eslöv för att diskutera aktuella frågor som vi vill ta upp. Vi diskutera även gemensamma aktiviteter och vad som är aktuellt under hösten.

  Minnesanteckningar från sammanträdet.
 • Träff med samrådsgruppen

  2017-08-16 Fyra gånger per år träffas PROs samrådsgrupp i Eslövs kommun. Den 16 augusti sågs vi för att bl a diskutera vilka frågor som kan bli aktuella på nästa KPR. Vi diskuterade även remissvar på förslag till stadgar och handlingsprogram för 2018 -2021 för PRO. Vi hade även ett antal uppslag till motioner som vi gärna vill skicka till kongressen. Lena fick i uppdrag att göra utformningarna både till remissvar och motioner.

  Minnesanteckningar från träff den 16 augusti.
 • Workshop – Framtidens boende

  2017-06-21 Hur vill du bo när du blir äldre? Det var den centrala frågan när Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB (Ebo) bjöd in till workshop på Hotell Stensson. Då Kommunala Pensionärsrådet har varit delaktig i förberedelserna var jag inte bara en av deltagarna utan deltog även i förberedelserna.

  Reportage från workshopen den 21 juni.
 • Träff med samrådsgruppen.

  2017-01-11 Vi har haft årets första träff med PRO Samrådsgrupp i Eslöv den 11 januari. Förutom diskussion om ärenden som vi kan ta upp på KPRs sammanträde i februari diskuterade vi PROs lokal i Marieholm.

  Minnesanteckningar från träffen den 11 januari.
 • Samrådsgruppens träff i november.

  2016-12-07 Sista träffen för året handlade mest om vad vi har diskuterat i KPR och vilka frågor vi ska ta upp. 2017 års träffar blir den 11 januari i Marieholm, 19 april i Eslöv, 16 augusti i Marieholm och den 8 november i Eslöv. Samtliga börjar kl. 9.00.

  Läs mer
 • Möte med Samrådsgruppen.

  2015-11-23 Samrådsgruppen har haft sitt sista möte för året. KPR-frågorna står högt på dagordningen men vi diskuterade även utbildning för de i våra föreningar som sköter medlemsregistret. Roland Olsson från Billinge presenterade en Vin- och Slottsresa till Tyskland som vi tillsammans ska erbjuda våra medlemmar.

  Anteckningar från mötet den 11 november.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.