A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR i Eslövs kommun!

PRO i Eslöv ingår i Eslövs kommuns Kommunala Pensionärsråd (KPR)

KPR består av ledamöter från Kommunstyrelsen, Vård- och Omsorgsnämnden samt
representanter för pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF.

KPR är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser
och nämnder å andra sidan.

Syftet är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och att
pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Rådet kan
också initiera nya pensionärsfrågor och ska vara remissorgan samt vara ett
forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

PRO kommer att representeras under åren 2019 - 2022 av

Monica Jönsson, PRO Marieholm med Ingegerd Rundqvist som ersättare.
Arne Persson PRO Billinge/Stockamöllan med Roland Olsson som ersättare.
Roland Andersson, PRO Stehag med Jan-Åke Larsson som ersättare.
Lena Larsson, PRO Eslöv med Agneta Bengtsson som ersättare.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.