A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Skåne

Vi pensionärer kan och vill.

Dansande PROare

Sverige är på många sätt ett bra land med en god service och en bra välfärd. Sverige är ett demokratiskt land där vi väljer våra företrädare på olika politiska nivåer, i kommunerna, i regionerna och i riket.

Men allt fungerar inte helt tillfredsställande. Det finns idag inte en ålderssammansättning i våra politiska församlingar som speglar ålderssammansättning hos den svenska befolkningen. Ett slående exempel är Sveriges Riksdag där efter det senaste valet bara fanns ungefär 2,5% av ledamöterna som uppnått pensionsåldern samtidigt som pensionärerna utgör ungefär 25% av väljarna.

Detta gör att Sveriges Riksdag saknar ledamöter som har kunskaper och kännedom om hur det är att ha varit med om ett långt yrkesliv och därefter att leva som pensionär.

Att bli pensionär är inte att sluta med att vara aktiv och sluta med att intressera sig för att påverka samhället. Att bli pensionär är att börja en ny fas i livet och att i denna nya fas vara med och påverka samhället och vilken utveckling samhället ska ha tillsammans med andra.

 PRO är en organisation med aktiva pensionärer som inte vill passivt åse hur samhället utvecklas utan aktivt vara med också påverka hur vår och våra medmänniskors framtid ska gestalta sig. Tillsammans kan vi skapa bättre levnadsvillkor för oss pensionärer.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.