A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bli medlem

Bli medlem!

PRO är landets största pensionärsorganisation med ungefär 330 000 medlemmar.  Skånes PRO-distrikt har ungefär 34 000 medlemmar organiserade i 130 föreningar spridda över vårt län. Detta stora medlemstal ställer stora krav på att vi ska kunna erbjuda en bred verksamhet som kan tillfredsställa intresset hos våra medlemmar.

Kärnan i PRO är de lokala föreningar med alla deras medlemmar. I dessa föreningar finns en bred verksamhet som kan infria de förväntningar och intressen som de enskilda medlemmarna har. Det kan röra sig om studiecirklar, matlagning, resor, boule, stavgång, dans m.m. Viktigt är de enskilda medlemmarna har ett stort inflytande på verksamheternas innehåll.

Den andra delen i PRO:s verksamhet handlar om hur PRO som organisation kan påverka levnadsvillkoren för pensionärerna i vårt land. Det kan handla om rätten att kunna hantera kontanter, om pensionerna, om hur sjukvård och hemtjänst fungerar m.m.

Antalet pensionärer i Sverige blir alltfler. Det är viktigt att denna växande grupp engagerar sig för att  leva ett aktivt liv, skapa sociala kontakter och kunna påverka sina levandsvillkor.  Hur många medlemmar vi i PRO har påverkar möjligheterna till en bred verksamhet och hur vi som organisation kan påverka beslutsfattarna i viktiga politiska frågor. Även om vi redan idag är en stor organisation behöver vi bli än större. Detta borde vara möjligt eftersom antalet pensionärer blir allt fler.

Vi behöver dig som medlem. Med dig kan vi utveckla vår verksamhet och påverka så att levnadsvillkoren för oss pensionärer blir bättre Tillsammans kan vi göra livet bättre för oss själva och andra.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Bli medlem >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.