A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

OM FÖRENINGEN

PRESENTATION AV PRO MALMBERGET 

Till Dig som blivit PENSIONÄR så hälsar Vi Dig välkommen som medlem i PRO-Malmberget, där Du som medlem kommer att får det mycket trevligt, det är Vi övertygade om, bland annat med en mycket god social samvaro i form av olika

AKTIVITETER SOM:
studieverksamhet i cirkelform, tippspromenader, motionsdanser, friskvård, gruppresor, Sånggruppem Malmklang m  m eller kanske bara att träffas i våra trevliga lokaler på TRÄFFPUNKTEN (Torget, Malmberget),dit man alltid är välkommen såväl vad som gäller dom aktiviteter som bedrivs där eller våra styrelse-, AU-, medlems- och årsmötesverksamhet.

Men det är inte bara för nöjes skull som PRO-organisationen
finns. Det behövs en stark och lyhörd PRO som bevakar pen-
sionärernas intressen det må gälla:

sjukvården, äldreomsorgen, bostäderna, pensionerna, skatter,
bostadsbidrag, hemhjälpen, andra servicefrågor.
En av PRO:S viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas
intressen genom att följa upp och påverka samhällets utveckling
på alla nivåer - regering, riksdag, landsting och kommunalt.

PRO verkar för att göra DIN röst hörd i ett samhälle som måste
bygga på solidaritet, rättvisa och gemenskap.

Som medlem bidrar DU till att ge PRO större styrka bakom orden 
när det gäller att förhindra nedskärningar och slå vakt om pen-
sionärernas intressen i samhällslivet!


Vi är partipolitiskt oberoende och organiserar inte bara pensionärer
som fyllt 65 år, utan där alla pensionärer, även förtids-, sjuk- och avtalspensionärer med maka/make eller sambo är välkomna som medlemmar.

PRO-Malmberget bildades 1947, har idag 850 medlemmar.
Tel. 076-802 05 60, E-post: pro.mbgt@telia.com
Torget 18, 983 32 MALMBERGET

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.