A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Välkommen till Gällivare

Verksamhetsplan 

PRO är landets ledande pensionärsorganisation såväl till antalet medlemmar som utövare av påverkansarbetet i samhällsdebatten. PRO är en partipolitiskt och religiös obunden organisation. Vår väsentligaste uppgift är att påverka utvecklingen av frågor som berör oss pensionärer.

Grunden i PRO är det arbete som bedrivs i föreningen. Vi har en bred verksamhet, friskvårdsaktiviteter, resor, dans, sång och musik, hantverk av olika slag och andra studiecirklar. Medlemmarna själva utformar verksamheten och det är meningen att alla ska finna gemenskap och aktiviteter som passar de egna intressena.

PRO är till för alla pensionärer oavsett ålder.

Vi har många utmaningar framför oss, vi ska fortsätta att jobba aktivt för att synas och höras mer och bättre. Vi måste också arbeta aktivt för att de nya pensionärerna söker sig till PRO och deltar i våra aktiviteter och vi ska även ta hand om de pensionärer vi redan har.

 

PRO Gällivare

I vår förening är vi 1074 medlemmar. Vi är en del av Samorganisationen i Gällivare kommun. Vår målsättning är att bevaka pensionärernas intressefrågor, arbeta för att öka de äldres inflytande i samhället och medverka till en god livskvalitè för våra medlemmar.

 

PRO föreningen (utdrag från stadgarna § 4. Mom 1

Föreningarna har följande uppgifter:

  • sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer
  • gemenskap mellan medlemmarna
  • verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intresse och leder till aktiviteter
  • studier, friskvård och kulturell verksamheten
  • medlemsrekrytering och medlemsvård

 

Föreningsstyrelsens uppgifter

Styrelsen leder verksamheten i föreningen enligt stadgarna.

Ett arbetsutskott finns också som består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Au och styrelse sammanträder en gång i månaden förutom juli och augusti.

Årsmöte hålls i februari månad och höstmöte i november.

Dessutom har vi medlemsmöte sista tisdagen varje månad förutom april,

juni, juli, augusti, oktober och december.

 

Några mål som vi vill uppnå under 2017:

Öka medlemsantalet till 1200 medlemmar

Bilda en medlemsgrupp

Ännu mer påverka de prioriterade frågorna kring vård och omsorg.

Ännu mer påverka i frågor som rör pensionärernas ekonomi

Få igång nya verksamheter, studiecirklar och möten av olika slag

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.