A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Om föreningen

Först lite historia

Den 24 oktober 1951 hölls ett möte på Hjalmar Johanssons Café. Badmästare Fredrik Forsén hade genom en annons i ortstidningen kallat till mötet, för att utröna om det fanns intresse för att bilda en intresseförening för pensionärer även i Piteå. Forsén föreslog att man skulle välja en ordförande och en sekreterare för aftonens förhandlingar. 18 medlemmar anslöt sig genast och föreningen bildades. Den första styrelsen bestod av Fredrik Forsén-ordförande, Frans Käckman-sekreterare och Frans Bergström-kassör.
Föreningen skulle verka helt opolitiskt och medlemsavgiften för 1951 sattes till 1 krona. Nästkommande år höjdes den till 3 kronor per år.
Så småningom anslöt man sig till PRO, pensionärernas riksorganisation och Piteå PRO har nu mer än 60 år efter bildandet, drygt 800 medlemmar.

Så vill vi gå vidare!

Vi tror att vår PRO-förening också under många kommande år har en viktig uppgift att fylla för att bidra till ett rikare liv för oss äldre. Vi kan fånga upp önskemål om hobbyverksamheter, kurser, studiecirklar, resor och nöjen och samordna så långt det går för att ge önskemålen ett verkligt innehåll. Vi vill givetvis också fånga upp de intressen som en ny generation pensionärer har, och vara beredda att förnya oss för att möta deras önskemål. Vi kan vara en kanal in till vår kommuns styrande för att ge dessa tips om nödvändiga förbättringar i samhällets service till både unga och gamla.

Vi är ju också en del av Riks-PRO och kan därför vara med och ge tyngd åt krav riktade mot regering och statliga myndigheter i de stora frågorna om pensioner, skatter, sjukvård, åldringsvård och liknande.

Vill du bli medlem? Tag kontakt med någon i styrelsen eller kom på ett möte och se hur vi har det innan du bestämmer dig. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.