A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 
Har kopierat denna text från Rosviks hemsida.

Ambjörn Esserbro bor i Rosvik och jobbar på ambulansen Piteå.

Jag heter Ambjörn och jobbar på ambulansen och intensivvårdsavdelningen i Piteå. Under sista veckan har Corona, som ni hört, fått ordentlig spridning bland allmänheten i Norrbotten och just nu vårdas flera personer med Covid -19 på våra intensivvårdsavdelningar. Läget är ordentligt pressat redan nu och det jobbas hårt på att få till fler vårdplatser, mer personal och övriga resurser.

Idag när jag var på Coop här i byn såg jag där åtminstone 5 personer som tydligt tillhör de riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuk av eller faktiskt dö om de skulle smittas. 
Sprids viruset för fort kommer vårdens resurser inte räcka till vilket i sin tur kommer leda till att personer som, med rätt vård, kunde överlevt Covid -19 istället inte gör det.

Jag vädjar till alla att följa de rekommendationer som ges och gärna vara än mer försiktig än så. 
Är du över 70 ska du inte åka till affären och ”bara köpa kaffe”. Be någon handla åt dig och har du ingen att fråga kan du höra av dig till mig så löser vi det.

Många av de personer detta gäller ser nog inte det här så sprid det gärna till era föräldrar/vänner.

Ni som är yngre och inte tillhör någon riskgrupp: träffas inte i grupper i onödan, håll er hemma vid minsta förkylningssymtom och tvätta händerna ofta.

  • Ne Da Bra Ambjörn 👍🏼 hoppas att alla förstår det
  • Anders Palo
    Anders Palo Mkt bra. Folk måste ta detta på allvar!

 

 


Norrfjärdens Pro-förening

Förutom Norrfjärden och Rosvik som är de största orterna, ingår byarna runtomkring (Långviken, Trundön, Berkön, Håkansön, Kopparnäs, Bertnäs, Porsnäs, Alterdalen, Backträsk, Bodträsk, Rosfors, Sjulsmark, Hälleström, Långträsk, ev flera byar).

1/1 2020 var vi i PRO Norrfjärden 307 medlemmar.

 

Tyvärr ställer vi in Mixenkörens Jubileumskonsert med dans den 17 april i Norrfjärden

Även Vårmötet 13 maj i Norrfjärden ställs in. Vi återkommer när corona virusets härjningar har avtagit

 

Projekt Tillsammans mot ensamhet.

Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna har ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre.
PRO Norrfjärden tänker starta ett projekt, för mer information kontakta vår
 
Studieorganisatör
Christina Öhlund
Telefon 070-584 6525
Hörselhälsa
Under vårterminen 2020 kommer ABF erbjuda

Föreläsning inom hörsel, audiologi och hörtaktik

Kurs i att lära sig leva med hörselnedsättning - Aktiv kommunikation

Kurs i "Hur fungerar mina hörapparater till min mobiltelefon"

Anmälan till 

Studieorganisatör
Christina Öhlund
Telefon 070-584 6525

 

Mixenkören finns nu på Youtube
se flik kultur
Mixenkören på Samvaron Öjebyn

 

Kommunala pensionärsrådet  (KPR) är ett samrådsorgan som ligger under kommun­styrelsen och består av representanter från kommunstyrelsen, social­nämnden, teknik- och servcienämnden samt representanter från pensionärsorganisationerna. 

Rådets uppgifter Kommunens företrädare informerar rådet om planerade förändringar i samhällsinsatsernas utformning och organisation som särskilt berör pensionärerna. Kommunen ska därvid när det är möjligt och rimligt inhämta synpunkter och förslag från rådet i så tidigt skede att dessa kan påverka ett ärendes handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten genom att informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör äldres villkor i samhället.

Finns på kommunens hemsida se länk

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Metoder-for-att-paverka/Brukarrad/Pensionarsrad/

Aktuellt från Norrfjärden

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.