A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen

Norrfjärdens Pro-förening Ordförande Anders Berg

 

Förutom Norrfjärden och Rosvik som är de största orterna, ingår byarna runtomkring (Långviken, Trundön, Berkön, Håkansön, Kopparnäs, Bertnäs, Porsnäs, Alterdalen, Backträsk, Bodträsk, Rosfors, Sjulsmark, Hälleström, Långträsk, ev flera byar).

1/1 2019 var vi i PRO Norrfjärden 300 medlemmar.

Projekt Tillsammans mot ensamhet.
 
Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna har ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre.
PRO Norrfjärden tänker starta ett projekt, för mer information kontakta vår
 
Studieorganisatör
Berit Johansson
Telefon 072-20 20 179
 
Mixenkören finns nu på Youtube
Mixenkören på Samvaron Öjebyn

 

Samorg ordnar dans i Folkets hus Norrfjärden 24/1 kl. 18.00-24.00

 

Piterevyn har framträdande 1 februari kl. 14.00 i Christinasalen till en kostnad av 250 kr. Sista anmälningsdag 9/1 till Anders Berg tel. 072-522 03 84.

 

Kommunala pensionärsrådet  (KPR) är ett samrådsorgan som ligger under kommun­styrelsen och består av representanter från kommunstyrelsen, social­nämnden, teknik- och servcienämnden samt representanter från pensionärsorganisationerna. 

Rådets uppgifter Kommunens företrädare informerar rådet om planerade förändringar i samhällsinsatsernas utformning och organisation som särskilt berör pensionärerna. Kommunen ska därvid när det är möjligt och rimligt inhämta synpunkter och förslag från rådet i så tidigt skede att dessa kan påverka ett ärendes handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten genom att informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör äldres villkor i samhället.

Finns på kommunens hemsida se länk

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Metoder-for-att-paverka/Brukarrad/Pensionarsrad/

Aktuellt från Norrfjärden

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.