A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöten

Medlemsmöte 2015-10-22

 PRO Munksund höll höstmöte 2015-10-22

PRO Munksund har haft höstmöte 2015-10-22. Mötet hölls på Munksundsgården eftersom det pågår renovering av den ordinarie möteslokalen i Munksunds Folkets hus. Mötet började med gemensam lunch.

Socialchef Gun-Britt Johansson var inbjuden för att informera om framtidens äldreomsorg. Fler blir äldre och krav/behov av komplicerade insatser ökar. Äldreomsorgen omstruktureras. Trygghetsboende kommer att öka. Behov av demensboende ökar. Nytt äldrecenter byggs är klart hösten 2016. Gun-Britt informerade också om matpriset och hemtjänsttaxan. Förbättringen av smaken och näringsvärdet på maten pågår. Furunäsets hälsocentrals eventuella nedläggning debatterades. Verksamhetsplan för 2016 presenterades. Förutom sedvanliga möten kommer stavgång och boulespel att arrangeras under sommar halvåret. Studie verksamheten gör tillfälligt uppehåll eftersom tillgång till studielokal är begränsad på grund av att renoveringen av Folketshus pågår.

Några kloka ord!

Det gäller att ha mod att vara den man är och inte tappa modet för att man är den man är.

Den som inte gör några misstag gör vanligtvis ingenting alls.

Jag hatar kvinnor för de vet alltid var saker är.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.