A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöten

Medlemsmöte 2017-02-16

Munksunds PRO hade årsmöte i Munksundsgården 2017-02-16 ca 40 av 182 registrerade medlemmar därav 104 kvinnor och 78 män mötte upp denna ljuvliga varma soliga "vårdag".

Mötet började kl 14.oo men redan kl 13.00 fanns lunch att införskaffa för hugade. Själva årsmötet började med kören nya röster som underhöll med entusiasm och sångförmåga. Efter val av presidium för mötet tog valda ordföranden Eva Rödge över klubban för sedvanliga mötes förhandlingar med hjälp av Lilian Sjöström som sekreterare samt Kjell Sjöström och Larry Nilsson som protokolljusterare/rösträknare.

Eva började dock med aktuell föreningsinformation.Därfter föredragning och behandling av (a Verksamhetsberättelse/ekonomisk redovisning (b Revisorernas berättelse (c Fastställande av balans och Resultaträkning (d Beslut om ansvarsfrihet.  

De tyngsta valen var Ordförande Christina Oscarsson, Kassör Lars-Erik Gustavsson,Sekreterare Åke Engman, Ledamot 1 år Kristina Wallon,Ledamot 2 år Ulla-Britt Eklund, Ersättare 1 år Larry Nilsson, Mats Sandberg och Irene Karlsson. Revisorer 2 år Maud Lundmark, Ersättare  1 år Lilian Sjöström.

Efter en hel del andra val och inga inkomna motioner avtackade Christina Eva Rögde för väl genomfört jobb som mötets ordförande, Lilian Sjöström efter att hon  av hälsosjäl slutar efter flera år i matkommiten till sist men inte minst Lennart Jansson som slutar som ersättare samtliga med en blombukett. Efter sedvanlig lotteridragning tackade Christina samtliga deltagare och avlutande mötet.

Efter bilderna kommer några kloka ord sagda av genier världen runt.

Kören i aktion.

En del av deltagarna (på bra humör.)


Presidiet Eva och Lilian.

 

Christina tackar Eva för ett gott arbete.

Christina avtackar Lilian för lång och trogen tjänst.

Lennart Jansson mot tar blommor efter väl förättat värv.

 

De kloka orden lyder

Gör en människa glad varje dag....om det så är bara dig själv.

Ingenting är omöjligt,bara mer eller mindre besvärligt.

En pessimist är en optimist på väg hem från travbanan.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.