A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöten

Årsmöte 2014-02-13

Munksunds PRO hade årsmöte i Folketshus 2014-02-13 ca 60
medlemmar ställde upp  trots att Carlotte Kalla åkte för OS silver
i Ryssland. Värdparet var Inger och Kjell Sjöström.
Mötet började med parentes över de under året avlidna.
Fem nya Medlemmar presenterades Elisabet Edlund
Björn Andersson, Roland Lindkvist, Tommy Lundberg samt
Iris Flodström.
Därefter underhöll kören med ett antal nyare låtar.
Till att leda mötet valdes som ordförande Olof Karlsson( kassör
i Distrktet), som sekreterare Åke Engman.
Justerare för mötet blev  Marianne och Larry Nilsson.
Föredragning av 2013 års verksamhet och beslut om  förenings-
kostnader ( förblev oförändrade från 2013) 
Sedan var det dags för valen, där valdes bland annat
Christina som Ordförande för 2 år.
Birger som ledamot för 2 år.
Ersättare Ulla-Britt Eklund för 1 år.
Ersättare Lennart Jansson 1 år.
Ersättare nyval Christina Wallon.
Revisorer Marianne Nilsson för 2 år
Ersättare Maud Lundmark för 1 år.
Valberedningen blev Sture Oscarsson, Gunnvor Persson och
Lilian Sjöström varav Sture som sammankallande.
Olof Karlsson informerade därefter från Distrikt och Riks
Christina delade ut blommor till Margareta och kökspersonalen
samt tackade dem för ett gott arbete under det gågna året. 
Efter lotteridragningen tackade Christina alla deltagarna och
avslutade mötet.

Värdparet Kjell och Inger Sjöström.Kören i aktion.Den manliga delen av kören.

Den kvinliga delen.Skrivtolkarna gör verkligen ett gott arbetePresidiet.Några av deltagarna.Jätte god köttgryta.Åke Öhlund är om sig tar två tallrikar.Margareta och Christina kramas.Kökspersonalen avtackas.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.