A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Skrivelser från Munkfunds PRO.

Skrivelser från Munksunds PRO mm:

Motion till PRO kongressen 2012
 
Bättre ekonomisk likvärdighet för
 
PRO resenärer från norra Sverige!
 
PRO resor är en förmån för PRO medlemmar vilket gör det möjligt
att få  resa till olika platser runtom i Sverige, Europa och övriga länder i världen. PRO riksorganisation som är delägare i ett reseföretag Grand Tours vilket också erbjuder PRO medlemmar ett antal resor till olika platser runtom i världen till en rimlig kostnad.
 
PRO Norrbottensdistriktet som har drygt 20000 medlemmar och har genom sitt läge inte haft samma möjligheter att kunna delta på många resor genom att resornas utgångspunkt är i Stockholm Göteborg och Malmö vilket innebär väsentligt ökade kostnader för PRO resenärer i norra delen av landet.
 
PRO Munksund vill uppmärksamma problemet genom att Pro riksorganisation förhandlar med representanter för Grand Tours samt reseansvariga för PRO medlemsresor som gör det möjligt för PRO medlemmar i norra Sverige att få samma ekonomiska förutsättningar som övriga delar av landet vid anordning av resor.
 
PRO Munksund hemställer hos PRO Norrbottensdistrikt att föreslå PRO riksorganisation.
* Att avreseorten i fortsättningen även utgår från orter i norra Sverige. 
* Att anslutningsflyg, buss eller tåg till huvudavreseort ingår i priset till resmålet.
* Att PRO Norbottensdistriktet tar motionen som sin egen och skickar den till PRO kongressen 2012 
 
Munksund den 17 augusti 2011
Birger Wiklund

                                  
                                                     
 
                                         
  
 
 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.