A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen!

Styrelsen!

Ordförande                Christina Oscarsson
                                    Östervägen 19
                                    94142 Piteå  tel. 68366 
                                     Mobil 070-3628925
                                    Christinaoscarsson848@hotmail.com 
  
Kassör                         Lars-Erik Gustavsson
                                     Tranbärsstigen 20
                                     94141 Piteå  Tel 15296
                                     Mobil 073 0327640
                                     legu1935@gmail.com
 
Sekreterare                 Åke Engman
                                    Tenorgränd 31 94332 Öjebyn
                                    Tel 0705266987  nilsake.e@telia.com

 

Studieorg                      Birger Viklund
                                      Torggatan 35
                                       94142 Piteå      Tel 37653
                                       birger.v@telia.com  
                                      
                                      
Ledamot                        Ulla Britt Eklund  (Vice sekreterare)

Ledamot                        Kristina Wallon    
          
                                                
Ersättare                       Irene Karlsson

Ersättare                       Mats Sandberg

Ersättare                       Larry Nilsson

Revisor                         Marianne Nilsson  
Revisor                         Maud Lundmark
Ersättare                      Lilian Sjöström 

Resekommite               Birger Wiklund  (Sammankallande)
                                     Margit Nordsvan  Margareta Gustavsson
                                       
Matkommite                  Mildred Boström  Kristina Wallon
                                      Gunvor Persson  
                                      Sture Oscarsson   

 

Lotteriföreståndare      Sune Westerberg          

Ansvarig hemsida         Sune Westerberg   sune.ingrid@telia.com
  
Referent                        Sune Westerberg                        
                                        
  
Valberedning                Margit Nordsvan    Gunvor Persson
                                      Sture Oscarsson
 
Kontaktombud              Birger Viklund  
                                      Åke Engman    (sammankallande)
                                      Ulla Britt Eklund

Trafik säkerhet              Åke Engman

  
  
                                       
 
 
 
                              

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.