A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen!

Lite historia om föreningen.

Föreningen bildades 29 september 1947 efter det att 

Ombudsman Nils Levin hållit ett föredrag på Folketshus.                                                                      

Förenigen hade vid starten ett 40-tal medlemmar en

interimsstyrelse valdes i den ingick Arvid Viksten

August Ökvist och Ludvig Forsen. Årsavgiften blev

3 kr per medlem och år.

Föreningens möten präglades av enkelhet man

träffades och drack en kopp kaffe sällan fanns någon

underhållning att bjuda på.

Under senare delen av 50-talet blev det underhållning

av ex filmvisning reseskildringar och Frälsningsarmen medverkade gårna.                                   

På 60-talet kom ABF med i bilden och då startades

studiecirklar och kurser upp.

Under 70-talet hade medlemsantalet ökat till 150-200

Personer. Barbro Wennerblom startade en sånggrupp

Som underhöll på mötena.

Under 90-talet startades ”Biet” samt ordnades Bingo på

Samvaron

Under 2000-talet har medlemsantalet legat konstant

kring 200 personer ordförande har varit Gunnar Aldrin

Onny Lindblom  Birger Wiklund  samt Christina Oskarsson.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.