A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Hur blir jag medlem!

Bli medlem i Munksunds PRO!
 
Anmälan gör du till någon i styrelsen eller med länken till PRO riks på högra delen av vår startsida.

Varför ska jag gå med i föreningen?

Därför att vi cirka 200 medlemmar har en mycket fin gemenskap vi träffas på roliga och stistimulerande möten  med mat, lotterier, kulturella evenemang, sång och musik samt viktig medlemsinformation från styrelsen vi har även flera studiecirklar i olika ämnen.
Medlemsavgiften är 245 kr per person och år.
Medlem kan alla bli som uppbär någon typ av pension Ex. ålderspension, sjukersättning, avtalspension, änkepension, efterlevandepension. Den som är make, maka eller sambo med PRO medlem.
Men det kanske viktigaste är PROs engagemang för pensionärer i samhällsfrågor Ex åldrings och sjukvård, rättvis beskattning.


 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.