A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte

Ett antal trogna medlemmar hade mött upp.

PRO Vittangi höll sitt årsmöte den 15 mars 2016.

2016-03-19 Avgående ordföranden Åke Töyrä hälsade välkommen och öppnade mötet. Med ljuständning och en tyst minut hedrades de medlemmar som avlidit under 2015. 

Till årsmötesordförande valdes Ragnar Fängvall. Han svingade klubban exemplariskt och lotsade oss igenom punkterna på dagordningen.

Styrelsen fick efter mötet denna sammansättning: ordf Göran Rautio, kassör Majken Klippmark, sekr Mariann Hansi, ledamöter Hilkka Lahti, Göran Kohkonen, Mairi Fredriksson, Eivor Perälä. Suppleanter: Anja Flygare, Saima Isaksson, Sixten Eliasson.

Avtackade blev Göran Kohkonen för sina över 20 år som kassör samt Åke Töyrä för sin betydligt kortare tid som ordförande.

Efter kaffe och våfflor med sylt och grädde fick mötesdeltagarna lyssna till lokalhistorikern Paul Hansson, Kiruna, som gav intressanta glimtar från Vittangis historia. Förhoppningsvis var det upptakten till en föredragsserie framöver, eftersom intresset för framför allt byns släkthistoria verkar mycket stort.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.