A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Kiruna Samorganisation

  

             Välkomen till vår hemsida

      

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

2012-04-02

 

           DISTRIKTSÅRSMÖTET 2012

 

Norrbottens PRO distriktet genomförde sitt årsmöte på Sunderby folkhögskola i Luleå den 29 mars. Ordförande Lars Hedberg hälsade mötesdeltagarna välkomna och att årsmötet hade samlat 144 deltagare varav 123 röstberättiga ombud.

                Årsmöte 2012

Han hälsade speciellt välkommen till dagens gäster Curt Persson, Riksorganisationens ordförande och ombudsman Benny Edlund från ABF Norr.

Deltagare från Kiruna föreningarna Thomas Widén, Kurt Sundkvist, Evior Hjort, Lucia Boden, Kurt Korsman, 

      DS årsmöte

     Karin Ylipää, Vittangi och Kalle Mannela, Karesuando 

Läs hela referatet >>

_________________________________________________

2012-02-28

 

Äldredagen 2012-02-27 genomfördes på Seniorernas Hus Thulegården med olika arrangemang och många besökare.

                    SHT Kiruna

 Birgitta HOLMGREN                Seniorernas Hus Thule

Birgitta Holmgren, från Folkhälsorådet, ansvarade och var tillika presentatören för dagens program.

Arrangemanget var anordnat av Gårdsrådet, en gemensam arbetsgrupp, som förvaltar och ansvarar för samverkan av verksamheten i ”Seniorernas Hus Thule”.

Sten Suup från skolförvaltningen informerade om det nu pågående bygget av den nya Raketskolan. Raketskolan har formats med målet att bli en av Sveriges främsta skolor och vara en lustfylld, trivsam och kreativ skola där det ska vara en bra miljö för lärande.

Läs mer om nya Raketskolan >>> 

Karl Tycko, Thomas W och Ingemar JKarl - Tycko Sydberg SKPF, Thomas Widén PRO och Ingvar Johansson SPF

Pensionärsorganisationerna verksam-heter presenterades av Thomas Widén PRO, Ingvar Johansson SPF, Karl - Tycko Sydberg SKPF.

Alla tre framhöll att pensionärs-organisationerna är viktiga forum, för att pensionärerna ska ha möjlighet att påverka sina rättigheter. I Kiruna finns det fyra pensionärsorganisationer och av kommunens ca: 4 500 ålderspensionärer är omkring 3 000 medlemmar i någon de. Alla poängterade att mellan organisationerna råder en övergripande samverkan för att uppnå bästa tänkbara resultat 

                 Äldredageg 2012 

Information om svenska kyrkan olika verksamheter och om kyrkans 100 års jubileum presenterades av Lise-Lott Wikholm och Lisa Kejonen.

Läs mer om kyrkans verksamhet >>>

                       Äldredageg 2012

Det nya Kiruna växer fram, Birgitta Holmgren presenterar och hälsar Christer Vinsa välkommen till äldredagen. Christer inledde med att det är viktigt att ha det historiska perspektivet klart för sig, och se tillbaka på när staden byggdes upp.

Översiktsbilod av nya KirunaDet här är en översiktsbild över platsen där det planerade nya centrum kommer att ligga.

Mitt på bilden syns två höga byggnader, det är gruvtornen från gamla Tuolluvaara gruvan. I vänstra delen på bilden mellan vägarna till vänster ses kyrkogården och mellan gruvtornen och kyrkogården kom-mer det nya centrum att byggas upp.

Att gå in på alla detaljer som Christer redovisade under sin information skulle blir en hel roman, därför hänvisar jag till kommunens hemsida.Tryck här >>

Det var en givande och informativ presentation från Christer Vinsa.

Övriga verksamheter på programmet var Allsång med Eva Gustavsson och Carina Higberg, Linedans med Marianne Nyström, PRO och Lättgympa och Sittgympa som Doris Paavo och Ebba Carlsson, PRO.

En mässa var uppdukad i foajén där Ylva Sivertsson från LKAB visade och svarade på frågor kring LKAB:s verksamhet.

Fika och sopplunch serverades till självkostnadspris.

Många hade anammat inbjudan där inslaget om stadsomvandlingen lockade många åhörare.

Tack för en trevlig dag till alla som varit med och arrangerat den.

Bilder hämtade från Kiruna kommuns hemsida samt egna bilder

 QRT

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

                                                                                    

  

Aktuellt från Kiruna

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.