A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Verksamhetsplan 2016

 

                      Årsmöte      

                      11 februari, Malmgården

                      Medlemsmöten torsdagar, Malmgården

                      14 januari

                      17 mars

                      19 maj med korvgrillning

                      15 september höstmöte

                      24 november budgetmöte

                      Styrelsesammanträden

                      Styrelsen sammanträder minst 5 gånger per år.

                      Fester, Malmgården

                      16 april Vårfest

                      18 augusti Surströmmingsfest

                      10 december Julfest

                      Trivselträffar, torsdagar, Malmgården

                      10 mars Träff med nya medlemmar

                       12 maj Paltlunch

                        6 oktober sopplunch

                     

                      Studiecirklar m.m.

                      Handlingsprogram             Qigong

                      Litteraturläsning                 Friskvård

                      Seniordans                          Fria textilier

                      Träslöjd                               Data

                      Släktforskning                     Digitalfotografering

                      Matlagning för herrar        Hemsidor

                      Engelska                          Smartphones och surfplattor

                      Sånggrupp                          Ekonomi för äldre

                      Utbildning

                      Förtroendemannautbildning som arr. av PRO och ABF.

                      Övriga verksamheter under 2016. Malmgården

                      Pub-afton                           

                      Allsångsträff                      

                      Loppis                                

                      Bingo                                 

                      Tematräffar/Bikupediskussioner kring aktuella

                      äldrefrågor i anslutning till medlemsmöten

                      PRO Träffpunkt                   .                                          

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.