A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Information från årsmötet 2017

PRO Skurholmens höll årsmöte den 2 mars. Mötesordförande var Sten Fors. Alf Persson premierades med PRO:s förtjänsttecken. Nya styrelsen, sittande från vänster ersättare i styrelsen Siv-Britt Widmark, ordförande Bernt Häggbom och sekreterare Inga Ylitalo. Stående från vänster studieorganisatör Nils-Levi Johansson, ledamot Henry Isaksson och Sune Häggström samt ersättare i styrelsen Lars Östman. Inte närvarande kassör Gerda Glanberg och Olle Larsson ersättare i styrelsen.

PRO Norrbottens ordförande Sten Fors fick ordet och pratade om att PRO Riks fyller 75 år i år. PRO tog sin början 1942 i Malmö och firandet börjar i Malmö, den 1 mars, firandet fortsätter i Göteborg i maj, sedan är det Umeås tur att fira. Det blir den 28 september och sammanfaller med Seniormässan där. Avslutning på årets firande blir i Stockholm under hösten.Hos oss besöker distriktsstyrelsen föreningarnas medlemsmöten och informerar.Sedan tog han upp om Pensionärsöverenskommelsen / systemet,  behöver göras om detta är viktigt för dom som kommer efter oss. Att folk som har bidrag ska betala mer i skatt är ej bra. De nya trygghetsboendena är dyra ca. 7000:- /mån, med ca 800:- mån för en parkeringsplats. Bostadstillägget bör vara indexerat efter hyran Sjukvården får ta hand om ca. 3000 fallolyckor i landet.Här kan man på Apoteken kolla hur medecinerna påverkar balansen. Landstinget heter numera Region Norrbotten. KPR ska kolla hur pengarna används som är riktade till att få fler händer i vården.

Kongressen är i juni 2018, och motionerna ska vara PRO Riks tillhanda i december 2017.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.