A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bidrag att söka

Bidrag för kurser anordnade av PRO-distriktet i NORRBOTTEN

Bidragsförutsättningar

Samorganisationen lämnar ett bidrag på 100 kr  per deltagare i kurser
som 
PRO Norrbotten anordnar.  Dock högst för 3 deltagare i varje kurs.
Beloppet utbetalas efter faktura ställd till Samorganisationen före
utgången av verksamhetsåret.


Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.