A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ändamål

PRO Samorganisation i Luleå kommun tillhör PRO Norrbottens distriktet och PRO Riksförbund.

 

 PRO Samorganisation bildades 1976 01 01.

Inom Samorganisationen finns 4.639 medlemmar (2017-01-01) i våra 13 verksamma PRO föreningar i LULEÅ kommun.

SAMORGANISATIONENS UPPGIFTER.

 

  • Att samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen.

  • Att inom sitt verksamhetsområde ta initiativ och medverka till att nya föreningar bildas i samråd med PRO Norrbotten.

  • Att bedriva sådana studie-och annan verksamhet som är av gemensamt intresse för anslutna föreningar.

  • Att svara för arrangemang som är gemensamma för anslutna föreningar.

  • Att inom kommunen driva frågor av intresse för pensionärer samt fungera som remissinstans.

  • Att verka för bra kommunala anslag till verksamheten.

  • Att svara för kontakter med lokala fackliga organisationer.

  • Att utse KPR-ledamöter.

  • Att utse övriga ansvariga i den mån Samorganisationen finner det behövligt.

.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.