A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Styrelsen 2013 för PRO Kvarsebo

 


Övre raden från vänster: Anna-Lisa Boström, Lars Fredricson, 
Gunnel Harrison, Birgitta Hedvall och Birgitta Tollèn. 
Nedre raden från vänster: Veijo Helin, Jan Connman, ordförande, 
Gunnar Tollèn, sekreterare.
Ingegerd Herkner saknas på bilden

Kontaktpersoner: 
Jan Connman tel 011-39-61 56, e-post jan.connmans@telia.com 
Gunnar Tollèn tel 011-39 61 50, e-post gunnar.tollen@telia.com

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.