A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samorganisationer

Följande står att läsa i PRO:s stadgar (2015) vad gäller samorganisationer:

 

§5 MOM 1 Samarbete kommunvis

I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representation i kommunala pensionärsrådet och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. Samorganisationen kan också ha anledning att verka för att nya föreningar bildas.
I kommun med fler än en förening ska samorganisation bildas.
Samorganisationen har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

Aktuellt från Mjölby

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.