A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2019

Den 20 november 2019 hölls Samorganisationens höstmöte.

Mötet inleddes med uppskattad underhållning av Hazze Stefanz.

Rolf Enquist, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Rapporter
KPR/FPR, enhetsråd, politikerna i KPR har informerat om att  all äldreomsorg ska upphandlas. PRO har framfört sin åsikt om att LeanLink borde ha flest uppdrag även i framtiden.

Kassören informerade om föreningens ekonomiska ställning.

Den framtida reseverksamheten redovisades, en resa till Ullared är planerad att gå i januari 2020.

När det gäller utåtriktad verksamhet ska PRO delta i mässor för äldre, t ex äldredagen. Vara närvarande vid Bondens Marknad och arrangemang i Trädgårdsföreningen. Klimatrevy och bostadskonferens har Samorganisationen genomfört under 2019.

När det gäller IT så är det viktigt att alla föreningar använder sig av E-postadressen, som kommer från Riks. Den adressen underlättar väldigt mycket vid utskick.
Riks har också förvarnat om förändringar på Hemsidorna och i Hjördis.

Beslut

Verksamhetsplanen med kalendarium delades ut och godkändes.

Budgeten för 2020 delades ut och godkändes.

Medlemsavgiften är oförändrad 20 kr.

Utåtriktad verksamhet

PRO ska vara synliga på Bondens marknad och i olika arrangemang som är riktade mot äldre.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.