A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 2019

Same procedure (presidium) as last year

Årsmöte i

PRO-Samorganisation Linköping

17 april 2019 i Vagnhallen, Fontänen, Linköping

 

Mötet startades med att PROck höll en konsert för de närvarande mötesdeltagarna. Arrangemanget var mycket uppskattat av åhörarna. Imponerande var förutom sång och musik den tekniska utrustning som PROck förfogar över. Vidare imponeras deltagarna av att så många deltager i verksamheten.

Ordförande Rolf Enquist hälsade de närvarande välkomna, öppnade mötet och redogjorde i korta ordalag verksamheten under 2018. Distriktets ombudsman Marie Reifelton presenterade sig själv och de arbetsuppgifter hon har på distriktet.

Till ordförande för mötet valdes Bertil Kraft och sekreterare valdes Göran Almström.

Verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Antalet ledamöter och ersättare är oförändrat, 7 ordinare och 3 ersättare.

Valda blev
som ledamöter
Berit Bäckvall Toivonen, kassör, omval
Monica Sjösten, omval
Tomas Zandén, omval
Ingemar Persson, fyllnadsval 1 år

som ersättare
Maud Cumleus, omval
Olle Beng, omval
Tyvärr saknas en ersättare, styrelsen fick i uppdrag att söka en ersättare.

som revisor
Curt Ziemke, omval
revisorsersättare
Birgitta Skoog, omval
Vivianne Andersson, omval

Till valberedare valdes
Kerstin Åman, Irené Skoog och Monica Svensson.

Under 2019 ska PRO visa upp sig på Bondens marknad, i samband stadsfesten anordna ett evenemang i Trädgårdsföreningen.
Vecka 41 och 42 kommer PRO att driva en kampanj för att värva nya medlemmar.
Det finns planer på att anordna en teater, Klimatrevyn, under hösten. En bostadskonferens är också planerad.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.