A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Opinion & Påverkan

Opinion & Påverkan

PRO informerar

Kollektivtrafik: Ordinarie: 

- Lars Hammarlund (PRO) - Barbro Mattsson (SKPF) - Göran Westerberg (SPF) - Lennart Lidé (RPG) 

Ersättare: 

- Curt Karlsson (PRO) - Mari-Anne Andersson (SKPF) 

Kultur: Ordinarie: 

- Helena Johansson (PRO) - Mari-Anne Andersson (SKPF) - Kerstin Strand (SPF) 

Ersättare: 

- Kent Kärrlander (PRO) - Ingrid Klasson (SKPF) - Annika Rannström (SPF) 

Arbetsgrupperna sammanträder under del av dagens möte och diskuterar hur arbetet framöver ska skötas samt utser en sammankallande i varje grupp. 

Mötestider 2020 Mötestider för 2020 fastställs till: 

- 11 mars - 20 maj - 9 september - 10 december Samtliga tillfällen kl. 9-12. 

Regionalt trafikförsörjningprogram Sofia Malander, VD Östgötatrafiken Se bifogade PP-bilder. Nuvarande trafikförsörjningsprogram går att läsa här: https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Trafik%20och% 20samhällsplaneringsnämnden/Regionalt%20trafikförsörjningsprogram%202 030.pdf Trafikförsörjningsprogrammet ska revideras, men ha samma tidshorisont (2030) som nuvarande program. Programmet tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och i Agenda 2030. Programmet kommer att gå ut på remiss under våren 2020 och fastställas i slutet av år 2020. 

Minnesanteckningar 3/3 

Ledningsstaben 2019-09-12 

Anna Linders 

Utöver trafikförsörjningsprogrammet informerar Sofia om nuvarande biljettsystem, närtrafik, rabatter och förändringar i kollektivtrafiken som är på gång, exempelvis en ny app för Östgötatrafiken. 

Sjukresor Jan Wigren, verksamhetsutvecklare på enheten för prehospital vård Se bifogade PP-bilder. Jan informerar om hur sjukresor fungerar. För sjukresa till vården kan en person beställa det utifrån egenupplevt behov. För sjukresa från vården behöver vårdpersonalen godkänna resan. Detta upplevs som ett stort problem och en viktig fråga för rådet då det upplevs ibland inte fungera och personer blir utskrivna utan möjlighet att ta sig hem. 

Övrigt Den 5 november 2019 anordnas Active Day som är en dag som handlar om innovation kring fysisk aktivitet och rörelse. Pensionärsrådet ombeds utse representanter som kan delta under dagen. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns här: https://innovationweek.eastsweden.se/program/the- active-day-utmaningsdriven-innovation-for-rorelse 

Anna Linders Sekreterare

 

.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.