A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Örebro Samorganisation

Örebro Samorganisation är paraplyorganisation för kommunens PRO-föreningar. Idag 21 PRO-föreningar, varav fem finns i ytterområden. Örebro kommun har runt 148 000 invånare och ca 3700 av dem är medlemmar i PRO.

PRO Samorganisation

Samorganisationens huvuduppgifter är att

• samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas och medlemmarnas intressen,
• medverka till en positiv medlemsutveckling
• inom kommunen driva frågor i syfte att öka de äldres inflytande i samhället och förbättra deras livsvillkor,
• fungera som remissinstans, och
• arbeta för goda kommunala anslag.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.