A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte

B-O Söderberg underhöll oss med härlig musik

38 ombud från 20 av totalt 21 föreningar deltog i årsmötet den 21 mars 2019 i Dolomiten, Lundby. Med gäster och styrelse var vi 55 personer.

2019-03-21  

Dagen inleddes med parentation och tyst minut för medlemmar som lämnat oss.

B-O. Söderberg stod för dagens underhållning. Han spelade och sjöng kända låtar, fick med publiken i allsång och enkla gymnastiska övningar. Härlig förmiddag.

Avgående ordförande Lena Ottosson informerade om kommande aktiviteter och medlemsvärvarkampanj i oktober.

Torgny Uhlin, PRO Kultur, valdes att leda årsmötet med Inger Johanson, PRO City som sekreterare. Därefter gjordes ett uppehåll i mötesförhandlingarna för att inta lunch och umgås.

Verksamhetsberättelse med ekonomiska redogörelser gicks igenom och i enlighet med revisorernas förslag beviljades avgående styrelse ansvarsfrihet för 2018.

Val av ny styrelse förrättades: Sören Rudin ordförande i 1 år, AnnaKarin Lagsten sekreterare 2 år, Leif G Eriksson ledamot 1 år.

Mötet godkände valberedningens förslag att minska styrelsen med 1 ersättare. Omval på övriga poster.
Länk till komplett styrelsen.

Lena avtackade Inger Johanson och Ulla Karlsson med bl.a. blommor då de lämnar styrelsen. 

Mötets ordförande och sekreterare

Trotjänare avtackades

Nye ordförande Sören avtackade Lena Ottosson som efter 4 år lämnar ordförandeskapet i Samorganisationen. Lena önskade nya styrelsen stort lycka till!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.