A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontakt och styrelse

Styrelse

PRO Noras styrelsen 2019 på gatan utanför expeditionen på Rådstugugatan 37D i Nora. På stora bilden syns nio av styrelsemedlemmarna, övriga två på de infällda porträttbilderna.

PRO:s styrelse består av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter Styrelsen sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Ordförande Britt Argårds telefon  070-2386464

Sekreterare Siv Gustavsson telefon 076-1970940

Kassör Karin Lundberg telefon 070-2271231

Studieorganisatör Nils-Göran Hååg telefon 070-5419040

Ledamot Jan Ericson telefon 070-2011108

Ledamot Ove Karlsson telefon 070-3369906

Ledamot Gunilla Liljeqvist telefon 070-5154903

Ledamot Håkan Ekebacke telefon 070-4804650

Ledamot Monika Hoikkala telefon 070-5352943

Ersättare Håkan Olsson telefon 070-3105236 och Leif Jakobsson telefon 076-1670508

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.