A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsinfo

Här hittar du bland annat information om aktuella resor, hälsa/sjukvård, förmåner.

Föreningens månadsmöten för 2019 äger rum följande dagar:

16 januari - 20 februari/årsmöte - 20 mars - 24 april -15 maj - 21 augusti - 18 september - 16 oktober - 20 november -11 december/Lucia. 

Anmälan till expeditionen telefon 0586 - 566 62 på måndag/tisdag samma vecka som mötet mellan kl. 10.00 - 12.00.

I aktivitetskalendern presenteras programmet för respektive möte.

**************

ÖstraBladet 
hösten 2019-våren 2020

Rättelser:
sid 5   - Sångkören tränar torsdagar
sid 16 - Ledamot Kerstin Hedlund tel.nr  072 - 203 5004
            Valberedning Stig Palevik tel,nr 073 - 037 9807
sid  7 -  Tel.nr till Brickegårdens vårdcentral: 665 78

-------

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.