A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Hälsosam

PRO gör Sverige friskare

Boule serietävling i Karlslund

”PRO Hälsosam är en vital verksamhet med målet att aktivera medlemmarna och främja deras hälsa, locka fler att bli medlemmar samt stärka PRO:s varumärke.” Så lyder det övergripande målet för PRO Hälsosam – det nya samlingsnamnet för PRO:s arbete med hälsa och friskvård. Begreppet hälsosam har en positiv klang som ljuder av både hälsobegreppet och PRO:s gemenskap i ändelsen -sam, det vill säga samman eller tillsammans. Ordet betyder hälsobringande eller ”det som främjar hälsan”.

 Träningens Tio Budord, Michail Tonkonigi

1 Du ska inga andra intressen hava jämte träning.

2 En dag utan träning är en dag utan mening.

3 När Du vilar tränar dina konkurrenter.

4 Den som tycker träning är roligt, tränar för lite.

5 Träning är ett tillfälle att tävla.

6 Så länge Du är seg kan du inte bli övertränad.

7 Det som inte dödar, det härdar.

8 Smärta är svaghet som lämnar Din kropp.

9 Många äro kallade, få äro utvalda.

10 Det finns många sätt att bli dålig på, men bara ett sätt att bli bra på: TRÄNING


 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.