A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distriktet

PRO Örebro län

Distriktet är paraplyorganisationen för föreningar och samorganisationer i Örebro län.

 Distriktets uppgifter är

  • att driva pensionärernas intressefrågor och verka för ett ökat inflytande
  • att främja samarbetet med samorganisationerna och föreningarna och genomföra gemensam verksamhet och aktiviteter
  • att bidra till en positiv medlemsutveckling och medverka till bildandet av nya föreningar
  • att fastställa föreningarnas verksamhetsområden i samråd med samorganisationen där sådan finns

Distriktet ska följa riksorganisationens (RO) stadgar och de beslut som fattas av kongressen, RO:s styrelse och representantskapet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.