A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Upphärad-Sjuntorps samhälle

 

 Upphärad och Sjuntorp är grannar i Trollhättans kommun. Invånarna i dessa tätorter har alltid haft mycket gemensamt. Besökt varandras föreningsmöten och umgicks överlag. 

Det finns även en hel del släktskapsband över gränserna. Så ock föreningslivet har mycket gemensamt. Båda samhällen har goda kommunikationner till huvudorten och till närmaste storstaden Göteborg. Affärer för dagligvaror, skolor idrottsanläggningar, simhall och föreningslokaler m.m. är lättillgängliga. Små och medelstora företag är verksamma på orten, somliga sponsrar PRO föreningen. Kyrkor och församlingshem gör avsevärda sociala aktiviteter. Bygdegårdar  som visar inte minst en hel del om folklivet förr men bjuder också på fester och umgänge.

För PRO fanns länge visioner om ett samgående mellan föreningarna på dessa två orter. Så blev det efter diskussioner och medlemsomröstningar som visade stor enighet i  båda kretsarna. 

                                       

Dagsläget 

Det som nu är närmast till hands är att vi från och med den 7 januari heter

PRO UPPHÄRAD-SJUNTORP.

 

Aktuellt från Upphärad-Sjuntorp

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.