A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

PRO Herrljungas styrelse

Stående: Hans Ivansson ledamot, Jan Bengtsson vice ordförande, Harry Nilsson sekreterare, Lilian Davidsson ledamot, Alf Björkroth studiesamordnare. Sittande: Bo Naumburg ordförande, Ingegerd Karlin kassör.

VERKSAMHETSÅR 2020

STYRELSE

Ordförande, medlems- och kulturansvarig
Bo Naumburg                 070-651 31 92
e-post: 

Vice ordförande
Jan Bengtsson                073-208 40 59

Sekreterare
Harry Nilsson                  070-687 72 22

Kassör
Ingegerd Karlin               070-790 99 86

Studieorganisatör
Alf Björkroth                    070-554 07 58

Ordinarie ledamöter
Hans Ivansson                 070-627 28 59
Lilian Davidsson               070-534 01 45

Ersättare
Bengt-Gunnar Andersson   070-330 21 35
Birgitta Larsson                 070-681 69 83
Lennart Hedén                  073-817 41 56

Webbansvarig, annons
Ulla Knutsson                   073-567 89 10
e-post: knutssonulla@hotmail.com

IT-ansvarig
Hans Ivansson                  070-627 28 59
e-post: hansivansson@telia.com

Revisorer
Kjell Olofsson                   0513-218 22

Ersättare
Sonja Andersson              076-366 88 47

KPR (Kommunala pensionärsrådet)
Ordinarie: Birgitta Larsson och Ulla Knutsson 
Ersättare: Jan Bengtsson, Lilian Davidsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.