A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Allmänt

PRO centralt bildades 1942 och är Sveriges största pensionärsorganisation med över 400 000 medlemmar. PRO finns i hela landet och omfattar över 1 550 lokala föreningar i 26 distrikt. PRO är en partipolitiskt oberoende organisation för alla pensionärer. PROs uppgift är att på riksplanet, i landsting, regioner och kommuner följa och bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som berör pensionärernas intressen. PRO har en omfattande verksamhet som ger ett innehållsrikt liv efter pensioneringen med stor gemenskap människor emellan.

PRO Sköns Södra
Du som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär, är välkommen som medlem i vår pensionärsförening här i Sköns Södra.
Vår förening bildades 1951 och har ca. 850 medlemmar:
Föreningen ingår i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och PRO Distrikt Medelpad samt Sundsvalls Samorganisation där 13 PRO föreningar samverkar.

Utöver medlemsmöten varje månad under höst och vår, bedriver vi en hel del aktiviteter såsom många olika studiecirkelämnen, gympa, boule, bridge, bingo, utflyktsresor och teaterbesök mm. - mer om detta under menyn "Aktiviteter".

Som PRO-medlem är du försäkrad till och från evenemang som anordnas av vår förening samt att du kan teckna förmånliga försäkringar såsom olycksfall och hemförsäkring hos PRO.

Kom med oss du också och bli en gladare pensionär. Under menyn "Kontakta oss" hittar du adresser och telefonnummer till vår föreningsexpedition där någon kan ge dig svar på eventuella frågor som du kan ha.
Där kan du inhämta aktuell information angående  möten, cirklar, resor, mm.

PROs grundläggande värderingar

PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet.

Det betyder bland annat att vård och omsorg ska fördelas efter olika individers behov, inte utifrån hur mycket pengar den ena eller den andra personen har.

Vi menar att alla har rätt till ekonomisk trygghet och en trygg livsmiljö. Samhället ska erbjuda en god vård och omsorg för alla sina medborgare.

För PRO är det självklart att motverka främlingsfientlighet och annan diskriminering, inte minst diskriminering på grund av ålder.

Vi tar tydligt avstånd från främlingsfientliga rörelser och partier.

Ett samhälle som är jämlikt och jämställt är bra för alla, även för pensionärer.
PRO vill se ett samhälle där vi solidariskt ställer upp för varandra, och vi arbetar för minskade klyftor mellan rik och fattig, kvinnor och män, ung och gammal, svenskar och invandrare etc.

Vår tilltro till solidaritet, rättvisa och medmänsklighet sträcker sig längre bort än till Sveriges gränser.
Vi är aktiva och påverkar förhållanden på lokalat, regionalt, nationellt samt nordisk, europeisk och global nivå.

PRO Sköns SödraFöreningen bildades den 10 maj 1951 och 75 st. mötte upp och ville bli medlemmar. Föreningen hade 60 års jubileum den 27 Maj 2011 där dokumentation framtagits över viktiga händelser av verksamheten för dessa år presenteradesI dag är vi ca. 1 000 st. medlemmar i föreningen

PRO Sköns Södra vill:

Ge sina medlemmar information om vad som gäller för oss pensionärer Bedriva en aktiv konsumentprisuppföljning kring bl.a. matkassornas kostnader i olika butiker Bedriva en aktiv partipolitisk oberoende samhällsbevakning och agera mot pensionärernas orättvisor / försämringar i kommun, landsting och riksnivå Se till att alla trivs på våra möten, sammankomster och i våra studiecirklar Att alla medverkar till att alla kommer med i vår gemenskap Att vi har omfattande kontaktombudsverksamhet som besöker äldrevården och informerar per telefonsamtal de som har svårt att ta sig till våra möten samt aktivt värvar medlemmar Har en omfattande aktivitetsverksamhet i bl.a. friskvård, studier, teater mm. Att du hjälper till för att trivseln och samvaron skall bli så ljus som möjligt.

Medlemsårsavgiften
är på 290 kronor för år 2019
Av denna summa går 190:- till Riksorganisationen, 30:- till Distriktets verksamhet och 70:- till våran förenings verksamhet.
Vad får man för medlemsavgiften?
Som medlem får du tidningen PRO Pensionären (Ett ex. per hushåll) = 10 utgåvor per år
Deltaga i stort utbud av olika aktiviteter som föreningen bedriver.
Reduserade kostnader för studier på PROs Folkhögskola i Gysinge.
Som medlem i PRO är du försäkrad genom en samlingsförsäkring som gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i PROs verksamhet, vid färd till och från verksamheten eller när du deltar i en resa som är arrangerad av PRO. Denna försäkringen ingår redan i medlemsavgiften.OBS. Den ska inte blandas ihop med en generell olycksfallsförsäkring som man tecknar själv. 

Lotteriverksamhet
Nettot av försäljningen av "Trippelskrapet" går till PROs Folkhögskola i Gysinge. Ändamålet är mycket väsentligt för PRO och utbildningsverksamheten vid folkhögskolan. Vår förening erhåller en bonus på 8 kronor per såld lott, vilket är bra tillskott i kassan till våran verksamhet. Vi rekomenderar alla medlemmar att köpa av föreningen lotter samt medverka i försäljningen av lotterna.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.