A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Verksamhetsplan för PRO Sköns Norra förening 2018.

 

PRO Sköns Norras styrelse/förening skall under år 2018 anordna aktiviteter för medlemmarna som innebär att vi kan ge den information som är viktig för oss pensionärer angående samhällets utveckling. Vi ska också bevaka våra medlemmars intressen, och vara aktiva så att vi kan vara med och påverka de beslut som betyder mest för oss pensionärer.

Medlemsvärvning:
Vår förhoppning är att vi kommer att öka medlemsantalet.  Vilket gör att vi får större påverkan med kraft, där det som bäst behövs till våra pensionärers gagn och nytta. Ett mål är, att vi ska kunna bli 350 medlemmar i vår förening inom snar framtid. Om alla hjälps åt, kan detta bli en verklighet. Detta gör vi bäst genom att ha en bra verksamhet. Det så kallade 65-årsbrevet skickas genom PRO Riksorganisation ut till personer sex månader innan de går i pension. Brevet är ett erbjudande om medlemskap i PRO. 

Styrelsemöten:
Ska hållas en gång i månaden, två veckor före månadsmötet.

Månadsmöten:
Vi fortsätter arrangera intressanta och upplysande månadsmöten enligt den planering som lagts, och utgivits i form av en broschyr över verksamheten.

PRO Sköns Norras expedition:
Expeditionen återfinns på Söndagsvägen 4, 863 34 Sundsbruk. Besök oss gärna på de dagar som finns ulagda under rubriken: Expeditionen, här på hemsidan. Expeditionen, har  öppet mellan kl 11.00 – 13.00, ,en gång i månaden.Då två styrelsemedlemmar finns på plats. Sommarstängt juni-juli-aug. På expeditionen får medlemmar aktuell information, men kan även komma med idéer om vad vi skall ha för verksamhet, eller köpa- eventuellt lösa in Trippelskrapslotter.Ring ordförande 073  – 822 44 90 för övriga besök. Telefon finns inte på expeditionen för närvarande.  

Informationsbroschyren:
Kommer att skickas till alla medlemmar så snart den är klar efter årsmötet 2018.

PRO kontakt:
Vi ska fortsätta att bygga det kontaktnät som ger oss en möjlighet att motverka isolering och utanförskap. Vi är välmedvetna om att ensamhet är ett stort problem i dagens samhälle. Utbildning av kontaktpersoner bör ske kontinuerligt.

Vi ska verka för att föreningens alla medlemmar får ett varierat utbud i verksamheten inom följande områden:

Studier/hantverk i cirklar:
Vår förening har under lång tid kunnat tillhandahålla varierande cirklar inom många olika områden – allt i enlighet med medlemmarnas önskemål.

Våra cirklar:
Målarcirkel i akryl- och akvarell målning
Handarbetsgrupp som både syr broderier och stickar samt virkar
Näversömnascirkel
Sångcirkel med kören ”Fin Stararna”
Läsecirkel
Skrivarcirkel.
Silversmide

Dessa cirklar är förlagda i det så kallade ”Biblioteket” på Finstavägen 34 nv, Sundsbruk.

Utöver dessa finns:
Dam- och herrbiljard. I samordnad regi med Finsta BK.
Biljarden spelas på Finstavägen 32 bv.
Bingo: Anordnas en gång i veckan i lokalen för våra medlemsmöten på Finstavägen 34 nv.

Friskvård:
Gymnastik:
Både sittande och stående, anordnas en gång i veckan på Finstavägen 34 nv.

Boule:
Spelas en gång i veckan från mitten av september och genom hela vintern i Skönsbergs Bouleklubbs hall i Skönsberg tillsammans med flera andra föreningar. På sommaren spelas boule vid Fyrväpplingsvägens banor en gång i veckan.

Promenad/Stavgångs grupper:
Vi har för avsikt att dessa grupper promenerar en gång i veckan med utgångspunkt från parkeringen på,Johannedalsvägen, nedanför Finstavägen 34..

Datakurser:
Anordnas vid behov och önskemål.

Studiebesök:
Anordnas under året vid flertalet tillfällen.

Reseverksamheten:
Varje vår anordnas en ”Hemlig resa”, som alltid är lika omtyckt. Dessutom försöker vi utöka denna verksamhet med endagsresor och teaterbesök, nyårsrevy och andra nöjen. När vi är för få, brukar vi samarbeta med närliggande föreningar, och därigenom samåka..

 PRO Skön Norras hemsida:
Vår målsättning är att alla ovan beskrivna aktiviteter ska läggas in. Där ska även möten, referat, foton, uppgifter om styrelsen med mera finnas för att medlemmar ska kunna få den information man behöver. Allt för att synliggöra föreningen för redan medlemmar och blivande samt övrig allmänhet.

Trippelskrapet:
Vi ska under 2018 att solidariskt fortsätta sälja Trippelskrapslotter. För att kunna hålla medlemsutgifterna låga, samt för att vår folkhögskola i Gysinge ska bestå.

Sundsbruk den:  24  / 11   - 2017           

………………………………………….         …………………………………………

Ann-Christin Hjertström, ordförande          Bengt Axelsson, kassör

…………………………………………………………………             …………………………………………………………………..

Carin Jacobsson, sekreterare                     Vakant, studieorganisatör

……………………………………….            …………………………………………

Elsa-Britt Carlberg, ledamot                      Anita Sjödin, 1:e ersättare

Vakant 2:e ersättare………………………………………………………………

        

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.