A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

PRO City

Om föreningen

En av PRO:s viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och påverka på alla nivåer hos Regering, Riksdag, Landsting och Kommuner.

PRO är en partipolitiskt coh religiöst obunden folkrörelse där alla pensionärer är välkommna. Sedan organisationen bildades 1942 har PRO arbetat för starkt förbättrade villkor för landets pensionärer. Några exempel på viktiga frågor där PRO påverkat aktivt är folkpensionerna, utökad tanvårdsförsäkring, förbättrade bostadstillägg, utbyggd äldreomsorg, bättre äldreboenden med mera.

Som medlem bidrar du till att ge PRO större styrka bakom orden när det gäller att förhindra nedskärningar och slå vakt om pensionärernas intressen i samhällslivet.

Vi är idag 360 000 medlemmar, tillsammans är vi starka - därför behövs du som medlem.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.