A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

PRO Attmar

PRO Attmar bildades den 19 mars 1944 och 124 medlemmar anslöt sig till föreningen första året Föreningen firar 70 års jubileum 2014

Från starten hade föreningen ombud i varje by, vilket var motiverat med de långa avstånden inom Attmar, dessa ombud ansågs som föreningens ryggrad. Deras uppgifter var att ta upp årsavgifter, sälja medlemstidningen och sköta medlemsvärvning. Föreningen började 1947 ordna utflykter under högsommaren. Auktioner har sedan starten varit viktiga.

Föreningen arbetar för att påverka pensionärernas situation, 1946 lämnades en motion till kommunfullmäktige med förslag om att bygga ett pensionärshem. Efter flera års påstötningar blev det beslutat om byggnation 1951. Föreningen skrev 1952 till kommunfullmäktige om begäran att pensionärerna skulle få högsta möjliga bostadstillägg, fri läkarvård och fri medicin. Bostadstillägget vållade strid men begäran blev uppfylld.

Under åren har föreningen fortsatt arbetat för förbättringar och har genom att vara en länk inom Riksorganisationen påverkat inom sociala frågor. Under alla år har medlemmarnas intresse och engagemang varit viktigt.

Föreningen har genom åren ordnat många resor. Månadsmöten, har varit och är en viktig social mötesplats, där man tar upp aktuella frågor, idag lika viktigt som vid starten för snart 75 år sedan. Även underhållning har funnits med som viktig punkt sedan starten.

Vi hoppas på en fortsatt stark PRO-förening som driver medlemmarnas frågor.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.