A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fattigdomen bland äldre ökar

2017-04-23 Regeringen föreslår sänkt skatt för pensionärer. Alla med en pension upp till 14 000 kronor ska få lika skatt som de som arbetar. Det är en delseger för alla i PRO som kämpat för detta i tio års tid.

Men en skattesänkning löser inte problemet med låga pensioner. Det krävs en översyn av hela pensionssystemet – redan i vårpropositionen krävs en rejäl höjning av bostadstillägget.

PRO har arbetat för att förbättra äldres ekonomiska villkor i 75 år. Det behövs fortfarande. De ekonomiska klyftorna ökar mellan pensionärer och löntagare. Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är stor. De flesta pensionärer betalar dessutom högre skatt än löntagare med lika stora inkomster.

Äldrefattigdomen ökar. Allt fler äldre hamnar under den relativa fattigdomsgränsen, som i dag ligger på cirka 12 000 kronor i disponibel inkomst. Här i Västernorrlands län hamnar 16,6 procent under den gränsen. Av ensamstående kvinnor över 65 i länet ligger 40,9 procent under fattigdomsgränsen.

PRO har fått politikerna att agera och Pensionsgruppen har nu enats om att utreda grundskyddet i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd). Förslagen kommer först nästa år.

Men att höja bostadstillägget kräver ingen utredning. Redan i vårproposition förväntar vi oss en rejäl höjning. Ett höjt tak i bostadstillägget till 7 000 kronor är ett träffsäkert sätt att nå de med de allra lägsta pensionerna.

PRO:s medlemmar kräver också förändring när det gäller skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner. Pensionssystemet bevarar och förstärker den ojämställdhet som finns i samhället och arbetslivet. I snitt skiljer det 4 783 kronor i månaden mellan kvinnors och mäns pensioner i vårt län.

Mer än hälften av de kvinnliga pensionärerna har behov av garantipension och bostadstillägg. Garantipensionen följer prisutvecklingen, medan inkomstpensionen följer löneutvecklingen. Det gör att skillnaderna ökar.

Många kvinnor drabbas också av marginaleffekter, eftersom bostadstillägget minskar när pensionen höjs. PRO:s krav är att garantipensionen ska följa inkomstutvecklingen och att marginaleffekterna måste minska.

Även här har PRO påverkat. Regeringen och partierna i Pensionsgruppen har nu beslutat om en handlingsplan för jämställda pensioner. Det är ett steg i rätt riktning, men många förslag är riktade mot de i yrkesverksam ålder som får effekt först om 30 eller 40 år.

De låga pensionerna och pensionärers ekonomi finns uppenbart på politikernas näthinna nu. Skatten har sänkts, men nu väntar vi på att alla pensionärer omfattas. Frågan om att se över pensionssystemet, för att alla ska kunna leva på sin pension, är väckt.

Men för att lösa situationen, här och nu, för de med de allra lägsta pensionerna, måste bostadstillägget höjas rejält. Det förslaget vill vi se redan i vår.

 

Christina Tallberg

Ordförande PRO

Ann-Sofie Ingman

Ordförande PRO Ångermanland

Eda Gunnarsson

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.