A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhetsplan 2020

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

 Samorganisationen har till uppgift att:

 • Tillvarata och samordna de anslutna föreningarnas gemensamma intressen 
 • Verka mot åldersdiskriminering på alla nivåer 
 • Utse ledamöter i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) samt vara samordnare i ärenden från föreningarna till KPR 
 • Initiera och väcka nya frågor samt verka för att PRO får ett större inflytande i kommunala frågor som rör äldre 
 • Stärka gemenskapen mellan föreningarna och medverka till en positiv medlemsutveckling
 • Samverka med: 
  PRO-distriktet i Kronobergs län
  ABF
  andra samorganisationer inom PRO
  andra pensionärsorganisationer 
 • Variera aktiviteter för olika pensionärsåldrar 
 • Bedriva föreningsgemensamma aktiviteter såsom exempelvis :
  Bouletävling
  PRO-vetarna Utbildning
 • Vara behjälpliga vid resor som anordnas av föreningarna 
 • Fungera som remissinstans

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.