A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet 2019-02-25

Underhållare på mötet, Siv Karlsson Alstermo

2019-02-27 Årsmötet öppnades av Ordf. Hans Elingfors och ett 100 tal medlemmar hälsades välkommna. Dagordningen och dagens program godkändes. 

Till ordf. för årsmötesförhandlingarna valdes Matz Gustafsson. Kassörens redogörelse av ekonomin, resultat och balansräkning godkändes.  Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse godkändes. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

Val: Till Ordf. omvaldes Hans Elingfors. Ny styrelseledamot, Matz Gustafsson. Ny styrelsesuppleant, Birgitta Winter. Avgående ledamot, Lennart Hjert och suppleant, Birgitta Johansson, tackades för allt arbete i styrelsen. 

Birgitta Johansson avtackas

Information gavs om kurser, resor och studiebesök. KPR har inte haft något möte ännu, så inget att rapportera. Samorganisationen ordnar PRO-vetartävling den 25 april i Öjaby församlingshem kl. 14,00. Vi kommer att skicka ett lag till tävlingen. Braås kommer också att medverka vid "News 55" Seniorevent den 13 mars i FortNox arena.

Kursarbeten i glasfusion och anmälningslistor för resor och kurser

Visade saker från Glasfuisonkurs och listor till resor och kurser.

 

Som avslutning bjöds på smörgåstårta, öl och kaffe, sedan underhöll Siv Karlsson, med berättelser om sitt liv och även några trevliga sånger framfördes, "Augustina" dök också upp. 

"Augustina " i aktion

Siv Karlsson med ackompanjatör tackas för underhållningen

Siv Karlsson med ackompanjatör tackas för ett trevligt program.

 

 

Läs mer/protokoll

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.