A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Funktionärer

Övriga Funktionärer

Revisorer 1 år:
Irene Karlsson och Yvonne Jonsson
Revisorssuppleanter 1 år
Tommy Wahlberg och Kenneth Sjöstrand
IT-ansvarig:
Kjell-Åke Lundquist
Försäkringsansvarig:
Kjell-Åke Lundquist
Ombud ABF:
Kjell-Åke Lundquist
Suppleant ABF:
Gunvor Ahlbin
Distriktsombud: Kurt Brunskog
Suppleant distriktsombud:
Kajsa Svensson             
Ombud till Samorganisationens årsmöte: 
Bernt och Irene Karlsson
Aktivitet och resekommittén för 2021:
Berit Axelsson, Rita Svensson och Kurt Brunskog
Motionskommittén:
Bernt Andersson, Bo Svensson och Bernt Karlsson
Äldrerådet: 
Anita Östlund
Suppleant äldrerådet: 
Kurt Brunskog
KPR: 
Anita Östlund
Suppleant KPR: 
Kurt Brunskog
Valberedningen:
Tommy Wahlberg - sammankallande, Ritva Hård och Gustav Svensson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.