A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR LESSEBO KOMMUNS PRO SAMORGANISATION 2013.

Verksamheten 2015 i Lessebo kommuns PRO-föreningar skall bedrivas av medlemmarna i respektive medlemsförening. Det är den självklara utgångspunkten för vårt arbete. Dock är vissa frågor av övergripande karaktär för hela kommunen. I dessa frågor behövs ett samordnande organ för samverkan mellan föreningarna.
Därför skall Samorganisationen ha till uppgift inom kommunen:

  • att samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen
  • att medverka till en positiv medlemsutveckling.
  • att inom kommunen ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt att verka för att pensionärernas inflytande ökar.
  • att fungera som remissinstans i frågor som berör äldre.
  • att verka för bra kommunala anslag till verksamheten.

KRPF- verksamhet

KRPF- ledamöterna bör liksom hittills arbeta, dels med underhandsöverläggningar med ansvariga politiker och dels med utbildning och information från tjänstemän inom kommunen. En träff före varje KRPF- möte bör eftersträvas. PRO-s nya informationsmaterial ska användas. Samverkan med övriga organisationer i gemensamma frågor ska ske, för att ge större tyngd åt våra krav i KRPF. Föreningarna bör utnyttja ledamöterna för rapporter och diskussion om KRPF- frågor på medlemsmötena. 

PRO-vetarna
Tävlingen genomförs växelvis mellan våra orter. Segrande lag deltar i distriktets utslagstävling. Samorganisationen står för kostnader i samband med tävlingarna.

Bouletävling
PRO-mästerskap i Boule genomförs årligen. Segrande lag deltar i distriktets uttagningstävling till PRO-mästerskap i Gysinge.

Styrelseutbildning
Årligen genomför vi en styrelseutbildnings- och informationskurs för samtliga PRO-föreningars styrelser. Vid denna skall distriktet ha möjlighet att informera samtliga styrelsemedlemmar om aktuella händelser.

Gemensamhetsträff
Gemensamhetsträff skall genomföras årligen för att stärka gemenskapen mellan föreningarna. Genomförandet skall alternera mellan föreningarna och kan ske under olika former som varje förening planera i samråd med samorganisationen.

Övrigt
Strävan skall vara att samarbetet ökar mellan våra föreningar. Vi kan ordna aktiviteter som även andra föreningar får del av t.ex resor, danser, studiecirklar mm. Detta gör att utbudet av aktiviteter kan förbättras även i små föreningar.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.