A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

 

 Anteckningar av Elisabeth Samuelsson KRP möte i Lessebo 2020-02-05.

 

 Sammanfattning

 

Lotta Westrin undersköterska berättade om anhörigstöd. Man har rätt till 18 tim/månad avgiftsfritt. Man gör föreläsningar lokalt och det finns ett länsnätverk.

 

Annika Fröberg berättade att chefsrekryteringen går framåt. Individ o familj är klar, matchef kommer i mars. Göran Liljedahl är tf äldreomsorgschef. Man söker sommarvikarier för fullt. På försök ska man renodla undersköterskearbetet och anställa outbildade till tvätt och städ o dyl. Pensionsavgångarna är inte så stora, man slutar av andra skäl. Arbetsmiljö, schema är viktigt. Liksom att man får heltid i botten.

 

Lars Altgård berättar att renoveringen av Folkets Hus Lessebo ska påbörjas under våren. Huset har kulturskydd, så man får inte göra hur som helst. Isolera ytterväggar, handikappanpassa toaletter måste man göra.

 

Angående särskilt äldreboende så är det nödvändigt att minska antal platser. Det har varit en del feltolkningar. De som flyttat in som parboende har fått biståndsbedömda platser, det har lett till att det är blandat klientel som bor i särskilt boende. På sikt 10-15 år kanske det inte är möjligt att ha särskilt äldreboende i alla 4 kommundelarna. Kommunen måste titta på vad som är rimligt, hur ser befintliga boende ut, var bor minst antal äldre, var är personalproblemen störst.

Biståndshandläggarna bestämmer var man placeras utifrån var det finns lediga platser.

 

Christina Brundin socialnämnden säger att nämnden styrs av reglemente inom sitt ansvarsområde. Man måste tänka på att det är skattepengar man hanterar. Nämnden har fått ett uppdrag att utreda befintliga boenden med hänsyn till kvalitet mm.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.