A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Nästa styrelsemöte 09:30 den 3 april i Hagagården.

Saga Söderberg, vice ordförande, studieorganisatör

Birgitta Wallertz, kassör

Gullevi Salomonsson, sekreterare

Margareta Viridén, medlemsansvarig, försäkringsansvarig

Inga-Lill Sahlström Lotteriansvarig

Inga-Maj Johansson Programgruppen, kpr.

 

Suppleanter

Gunilla Lydigh

Karin Horwath.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.